Website liên kết
Thống kê truy cập
40424
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU 
Nhà máy Formosa Nhơn Trạch
- Chủ đầu tư: Tập đoàn Formosa
- Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 3, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
- Thầu chính: Chien Thang – JAT – Poslilama - KingTech

- Năm thực hiện: 2004

- Công việc: Gia công & Lắp đặt Cầu đường ống, Silo, Bồn chứa,

                    Kho chứa than.

  & Erection; Coal Dome Erection

 1. Gia công & Lắp đặt Silo

2. Gia công & Lắp đặt bồn chứa

3. Gia công & Lắp đặt cầu đường ống


4. Lắp đặt kho chứa than

Các công trình khác:
Thông tin liên hệ:
Điện thoại: (84) 8 3 9103716 - Fax (84) 8 3 9104480
Địa chỉ: 12M Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Email: hmthai@hcm.vnn.vn