Website liên kết
Thống kê truy cập
40424
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU 
Nhà máy Gas Sopet
                    - Chủ đầu tư: Công ty liên doanh Gas Sopet
- Địa điểm: KCN Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai
- Thầu chính: Công ty TNHH Doosan Mecatec

- Năm thực hiện: Tháng 2/ 2007 ~ Tháng 7/2007.

Công việc: Lắp đặt bồn cầu (02 cái)

 Lắp đặt bồn cầu

Các công trình khác:
Thông tin liên hệ:
Điện thoại: (84) 8 3 9103716 - Fax (84) 8 3 9104480
Địa chỉ: 12M Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Email: hmthai@hcm.vnn.vn