Website liên kết
Thống kê truy cập
40424
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU 
Nhà máy lọc dầu Dung Quất

- Chủ đầu tư:  Technip + JGC + Technicas

- Địa điểm: Phân KCN Sài Gòn - Dung Quất, Tỉnh Quảng Ngãi

- Thầu chính: OTEC & TCC

- Năm thực hiện: Tháng 11/ 2006 – Tháng 07/ 2008.

- Công việc: Lắp đặt bồn cầu, gia công và lắp đặt bồn chứa, đường ống. 

 

 1. Lắp đặt bồn cầu

2. Gia công và lắp đặt bồn chứa

3. Gia công & lắp đặt hệ thống đường ống

Các công trình khác:
Thông tin liên hệ:
Điện thoại: (84) 8 3 9103716 - Fax (84) 8 3 9104480
Địa chỉ: 12M Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Email: hmthai@hcm.vnn.vn