Website liên kết
Thống kê truy cập
40425
AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG 
 * Hệ thống quản lý An toàn lao động:

An toàn lao động và bảo vệ môi trường là mục tiêu hàng đầu đươc công ty quan tâm. Ngay trong chính sách chất lượng của công ty đã chỉ rõ: “Chất lượng – Tiến độ - An toàn”. Ban giám đốc cùng toàn thể người lao động trong công ty cam kết không ngừng nâng cao nhận thức, trau dồi kinh nghiệm nhằm xây dựng và phát triển hệ thống quản lý an toàn lao động trong công ty ngày một vững mạnh.

Nhằm ngăn ngừa và hạn chế tối đa những rủi ro trong quá trình thi công xây lắp Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý an toàn lao động theo hệ thống ISO 9001 : 2000. Bao gồm:

 1. Quy trình an toàn lao động.
 2. Tài liệu huấn luyện an toàn lao động.

Trước khi tiến hành mỗi dự án công ty đều thực hiện các bước:

 1. Thành lập ban an toàn lao động tại công trường.
 2. Huấn luyện an toàn lao động cho toàn thể cán bộ công nhân viên.
 3. Đánh giá mức độ rủi ro trước khi tiến hành công việc.
 4. Giám sát an toàn lao động hàng ngày.
 5. Mỗi buổi sáng, trước khi vào làm việc đều dành 30 phút để nhắc nhở về an toàn lao động.
 6. Làm băng zôn, khẩu hiệu treo tại nơi làm việc để nhắc nhở về an toàn lao động.
 7. Đặt các biển báo, biển chỉ dẫn tại khu vực thi công.
 8. Trang bị cho công nhân: quần áo, giày, nón, kính bảo hộ lao động…
 9. Tái huấn luyện theo định kỳ.

* Những thành tựu đạt được

1. Không có tai nạn lao động khi hoàn thành dự án:

                 - Nhà máy gas Sopet (Đồng Nai, Việt Nam)

                 - Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi, Việt Nam).

                 - Nhà máy điện VKPC (Bình Dương, Việt Nam)

2. Đạt chứng nhận 300,000 giờ làm việc an toàn:

                - Nhà máy điện VKPC (Bình Dương, Việt Nam)

3. Đạt chứng nhận 50,000 giờ làm việc an toàn:

                - Nhà máy gas Sopet (Đồng Nai, Việt Nam)


Thông tin liên hệ:
Điện thoại: (84) 8 3 9103716 - Fax (84) 8 3 9104480
Địa chỉ: 12M Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Email: hmthai@hcm.vnn.vn