SẢN PHẨM >> ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC
Nhà máy điện Bà Rịa (Đuôi hơi số 2)
Các sản phẩm khác:
Thông tin liên hệ:
Điện thoại: (84) 8 3 9103716 - Fax (84) 8 3 9104480
Địa chỉ: 12M Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Email: hmthai@hcm.vnn.vn