Website liên kết
Thống kê truy cập
40425
KINH DOANH
                        
                         1. Thiết kế, gia công chế tạo & lắp đặt:
 
                        -          Kết cấu thép.
                        -          Bồn chứa.
                        -          Bình áp lực.
                        -          Đường ống.
 
                          2. Lắp đặt:
 
                        -          Bồn cầu.
                        -          Lò hơi đốt than, lò hơi thu hồi nhiệt.
                        -          Tuabin hơi, gas & Máy phát.
                        -          Máy móc & Thiết bị.
                        -          Hệ thống điện điều khiển
 

                         Cho các dự án công nghiệp như:

                        1. Năng lượng:

                           - Nhà máy nhiệt điện.

                           - Nhà máy điện chu trình hỗn hợp.

                           - Nhà máy điện sinh học.

                           - Nhà máy thủy điện.

                        2. Dầu & Gas:

                          - Nhà máy lọc dầu.

                          - Nhà máy hóa dầu.

                          - Nhà máy chiết nạp gas.

                          - Nhà máy dầu nhớt.

                        3. Môi trường:

                          - Nhà máy xử lý nước.

                          - Nhà máy xử lý nước thải.

                      4. Dự án khác:

                         - Nhà máy xi măng.

                         - Nhà máy giấy.

Thông tin liên hệ:
Điện thoại: (84) 8 3 9103716 - Fax (84) 8 3 9104480
Địa chỉ: 12M Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Email: hmthai@hcm.vnn.vn